Featuredछत्तीसगढ़

रायपुर : उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव 12 जुलाई को दिल्ली से लौटेंगे

                                       

रायपुर. 11 जुलाई 2023

उप मुख्यमंत्री  टी.एस. सिंहदेव 12 जुलाई को नई दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटेंगे। वे 12 जुलाई को सवेरे 06:40 बजे नई दिल्ली से नियमित विमान द्वारा रायपुर के लिए रवाना होंगे। वे सवेरे 08:20 बजे रायपुर पहुंचेंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button